Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Уникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Стандарт” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Основните цели на „ДСК Стандарт“ са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност за инвеститорите. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

Финансовият продукт “ДСК Стандарт” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които търсят инвестиция с нисък риск и с постоянен доход и се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в краткосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Стандарт” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стандарт” по една сделка е 100 лева.  (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Стандарт” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Стандарт” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 27.11.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61680
ДСК Евро АктивEUR1.24291
ДСК БалансBGN1.13503
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.81175
ДСК РастежBGN0.79729
ДСК Глобални компанииBGN0.93024
ДСК ДинамикаBGN0.97355
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23009
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.16723
ДСК Алтернатива 1BGN1.03838
ДСК Алтернатива 2EUR1.03500
ДСК АлтернативаBGN1.04351

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN70,338,272.35
ДСК Евро АктивEUR12,391,037.66
ДСК БалансBGN10,524,444.66
ДСК Глобални защитни компанииBGN722,330.52
ДСК РастежBGN12,869,461.16
ДСК Глобални компанииBGN5,063,690.19
ДСК ДинамикаBGN2,282,682.41
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,947,664.89
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,807,769.95
ДСК Алтернатива 1BGN26,353,638.20
ДСК Алтернатива 2EUR3,733,056.36
ДСК АлтернативаBGN6,180,046.98

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи