Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Стандарт” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Основни инвестиционни цели на Договорен Фонд “ДСК Стандарт” са запазване и нарастване стойността на инвестициите на притежателите на дялове, посредством реализиране на максимален доход при поемане на минимален риск и осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

Финансовият продукт “ДСК Стандарт” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които търсят инвестиция с нисък риск и с постоянен доход и се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в краткосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Стандарт” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стандарт” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Стандарт” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Стандарт” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 27.06.2017
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60603
ДСК Евро АктивEUR1.23512
ДСК БалансBGN1.41878
ДСК ИмотиBGN0.91509
ДСК РастежBGN1.04378
ДСК Глобални компанииBGN1.03743
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.22293
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.15174
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03484
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02787
ДСК АлтернативаBGN1.03891

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN65,615,053.88
ДСК Евро АктивEUR10,331,508.86
ДСК БалансBGN13,637,898.03
ДСК ИмотиBGN827,364.82
ДСК РастежBGN21,871,392.01
ДСК Глобални компанииBGN8,891,158.09
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN7,133,886.10
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,753,077.81
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN51,251,414.29
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR5,711,109.24
ДСК АлтернативаBGN8,583,777.84
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт0.62%1.23%
ДСК Евро Актив0.67%1.32%
ДСК Баланс9.46%20.01%
ДСК Имоти1.74%5.10%
ДСК Растеж14.80%35.29%
ДСК Глобални компании n/a n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.03%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.01%0.04%
ДСК Алтернатива0.01%0.05%
Стандартно отклонение на фондовете към 26.06.2017
ДСК Стандарт0.883%
ДСК Евро Актив0.931%
ДСК Баланс3.596%
ДСК Имоти1.997%
ДСК Растеж5.447%
ДСК Фонд на паричния пазар0.003%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.005%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи