Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Американски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Имоти
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Имоти” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Инвестиционната стратегия на „ДСК Имоти” предвижда реализирането на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

„ДСК Имоти” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран преимуществено от акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, при поемане на по-голям риск за сметка на възможността за постигане на висока доходност в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Имоти” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Имоти” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Имоти” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 04.05.2015
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.57490
ДСК Евро АктивEUR1.20763
ДСК БалансBGN1.24402
ДСК ИмотиBGN0.87767
ДСК РастежBGN0.81369
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.13492
ДСК Стабилност - Американски акцииBGN1.06036
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03330
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02644
ДСК АлтернативаBGN1.03694

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN54,379,712.48
ДСК Евро АктивEUR10,114,593.13
ДСК БалансBGN11,161,270.48
ДСК ИмотиBGN791,625.19
ДСК РастежBGN15,015,919.38
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN9,049,659.71
ДСК Стабилност - Американски акцииBGN6,116,654.95
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN38,721,073.35
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR8,641,078.88
ДСК АлтернативаBGN10,864,571.94
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт1.00%2.50%
ДСК Евро Актив0.87%1.99%
ДСК Баланс-0.58%-3.30%
ДСК Имоти-0.06%-0.52%
ДСК Растеж-1.70%-6.13%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Американски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.18%0.88%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.14%0.74%
ДСК Алтернатива0.25%1.16%
Стандартно отклонение на фондовете към 04.05.2015
ДСК Стандарт0.568%
ДСК Евро Актив0.454%
ДСК Баланс5.516%
ДСК Имоти1.621%
ДСК Растеж8.538%
ДСК Фонд на паричния пазар0.088%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.077%
ДСК Алтернатива0.233%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи