Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
ОтчетиУникалност на продукта

“ДСК Алтернатива 2” осигурява на инвеститорите висока ликвидност и минимални флуктуации в стойността на дяловете на Фонда. При подаване на поръчка за обратно изкупуване сумата, съотвестващата на стойността на сделката, постъпва по сметка на Инвестиора след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

Препоръчителният инвестиционен хоризонт около или над 5-6 месеца дава практическа възможност на Инвеститорите да управляват ефективно краткосрочно свободните си средства.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 09.04.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.54879
ДСК Евро АктивEUR1.19056
ДСК БалансBGN1.08890
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.77424
ДСК РастежBGN0.74138
ДСК Глобални компанииBGN0.82896
ДСК ДинамикаBGN0.84937
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.16938
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.08304
ДСК Алтернатива 1BGN1.01892
ДСК Алтернатива 2EUR1.01405
ДСК АлтернативаBGN1.02358

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN58,731,687.17
ДСК Евро АктивEUR10,298,852.66
ДСК БалансBGN9,948,173.87
ДСК Глобални защитни компанииBGN593,981.63
ДСК РастежBGN11,576,072.91
ДСК Глобални компанииBGN4,289,678.69
ДСК ДинамикаBGN2,182,343.11
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,682,833.84
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,525,419.02
ДСК Алтернатива 1BGN31,767,483.22
ДСК Алтернатива 2EUR4,787,926.02
ДСК АлтернативаBGN6,444,866.94

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи