Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2ДСК Динамика

Нетна стойност на активите на дял (НСАД) 0.97355

Цени / стойност на дял
Еднократна покупка на дялове Покупка на дялове по инвестиционен план Обратно изкупуване на дялове
0.97355
Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените по-горе стойности на дял
При еднократни поръчки за покупка на дялове При покупка на дялове по инвестиционен план При поръчка за обратно изкупуване на дялове
1.000% от НСАД 0.500% от НСАД 0.250% от НСАД
Цените са валидни за поръчки, приети на 27.11.2020
Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор или на *2375 на цени, съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 27.11.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61680
ДСК Евро АктивEUR1.24291
ДСК БалансBGN1.13503
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.81175
ДСК РастежBGN0.79729
ДСК Глобални компанииBGN0.93024
ДСК ДинамикаBGN0.97355
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23009
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.16723
ДСК Алтернатива 1BGN1.03838
ДСК Алтернатива 2EUR1.03500
ДСК АлтернативаBGN1.04351

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN70,338,272.35
ДСК Евро АктивEUR12,391,037.66
ДСК БалансBGN10,524,444.66
ДСК Глобални защитни компанииBGN722,330.52
ДСК РастежBGN12,869,461.16
ДСК Глобални компанииBGN5,063,690.19
ДСК ДинамикаBGN2,282,682.41
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,947,664.89
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,807,769.95
ДСК Алтернатива 1BGN26,353,638.20
ДСК Алтернатива 2EUR3,733,056.36
ДСК АлтернативаBGN6,180,046.98

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи