Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариУникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Баланс” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Основни инвестиционни цели на "ДСК Баланс" са нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен риск и осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

Финансовият продукт “ДСК Баланс” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които са готови да поемат умерен инвестиционен риск, търсят инвестиция, която може да донесе доход по-висок от този по банковите депозити и са готови да инвестират парични средства в средносрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Баланс” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Баланс” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Баланс” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Баланс” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 21.07.2017
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60631
ДСК Евро АктивEUR1.23536
ДСК БалансBGN1.43430
ДСК ИмотиBGN0.91953
ДСК РастежBGN1.05722
ДСК Глобални компанииBGN1.02826
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.21771
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14545
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03485
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02789
ДСК АлтернативаBGN1.03893

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN67,325,761.98
ДСК Евро АктивEUR10,389,498.94
ДСК БалансBGN13,959,818.03
ДСК ИмотиBGN812,083.72
ДСК РастежBGN22,402,795.15
ДСК Глобални компанииBGN8,975,180.80
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN7,103,453.58
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,713,316.37
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN51,574,098.70
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR6,650,937.91
ДСК АлтернативаBGN8,831,000.01
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт0.59%0.78%
ДСК Евро Актив0.63%0.85%
ДСК Баланс9.54%20.08%
ДСК Имоти2.14%5.67%
ДСК Растеж13.26%35.13%
ДСК Глобални компании2.83% n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.03%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.01%0.04%
ДСК Алтернатива0.01%0.05%
Стандартно отклонение на фондовете към 17.07.2017
ДСК Стандарт0.805%
ДСК Евро Актив0.850%
ДСК Баланс3.581%
ДСК Имоти2.033%
ДСК Растеж5.378%
ДСК Фонд на паричния пазар0.003%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.005%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи