Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2ДСК Евро Актив

Нетна стойност на активите на дял (НСАД) 1.24923

Цени / стойност на дял
Еднократна покупка на дялове Покупка на дялове по инвестиционен план Обратно изкупуване на дялове
1.24923
Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените по-горе стойности на дял
При еднократни поръчки за покупка на дялове При покупка на дялове по инвестиционен план При поръчка за обратно изкупуване на дялове
0.000% от НСАД 0.000% от НСАД 0.000% от НСАД
Цените са валидни за поръчки, приети на 17.10.2019
Минимална стойност на една поръчка 50 EUR. Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор или на *2375 на цени, съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 18.10.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62352
ДСК Евро АктивEUR1.24923
ДСК БалансBGN1.22807
ДСК ИмотиBGN0.88014
ДСК РастежBGN0.88728
ДСК Глобални компанииBGN0.95448
ДСК ДинамикаBGN0.96436
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.24124
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17511
ДСК Алтернатива 1BGN1.03517
ДСК Алтернатива 2EUR1.02842
ДСК АлтернативаBGN1.03933

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN67,460,282.82
ДСК Евро АктивEUR11,258,379.73
ДСК БалансBGN12,106,972.21
ДСК ИмотиBGN683,312.42
ДСК РастежBGN16,647,351.86
ДСК Глобални компанииBGN6,006,438.26
ДСК ДинамикаBGN2,723,743.62
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,385,981.36
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,187,483.92
ДСК Алтернатива 1BGN42,624,318.29
ДСК Алтернатива 2EUR7,721,941.63
ДСК АлтернативаBGN9,504,412.13

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи