Начало         English   НСА и НСАД за период
За период отдо
Фонд
Справка
 покажи 

Брой резултати на страница:
Print friendly view


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове са достъпни за публиката на тази Интернет страница.

 27.11.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61680
ДСК Евро АктивEUR1.24291
ДСК БалансBGN1.13503
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.81175
ДСК РастежBGN0.79729
ДСК Глобални компанииBGN0.93024
ДСК ДинамикаBGN0.97355
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23009
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.16723
ДСК Алтернатива 1BGN1.03838
ДСК Алтернатива 2EUR1.03500
ДСК АлтернативаBGN1.04351

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN70,338,272.35
ДСК Евро АктивEUR12,391,037.66
ДСК БалансBGN10,524,444.66
ДСК Глобални защитни компанииBGN722,330.52
ДСК РастежBGN12,869,461.16
ДСК Глобални компанииBGN5,063,690.19
ДСК ДинамикаBGN2,282,682.41
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,947,664.89
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,807,769.95
ДСК Алтернатива 1BGN26,353,638.20
ДСК Алтернатива 2EUR3,733,056.36
ДСК АлтернативаBGN6,180,046.98

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи