Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариДСК Стандарт
Цена на 1 дял за 25.07.2017
Нетна стойност на активите на дял (НСАД) 1.60682
Емисионна стойност / цена / на дял Цена за обратно изкупуване на дял
Еднократни поръчки Поръчка по инвестиционен план  
1.60762 1.60722 1.60521 

Включени в цената разходи :

0.050% от НСАД

Включени в цената разходи :

0.025% от НСАД

Включени в цената разходи :

0.100% от НСАД

Цените са валидни за поръчки, приети на 24.07.2017

Минимална стойност на една поръчка 100 BGN. Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор или на *2375 на цени, съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 25.07.2017
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60682
ДСК Евро АктивEUR1.23579
ДСК БалансBGN1.43426
ДСК ИмотиBGN0.91860
ДСК РастежBGN1.05598
ДСК Глобални компанииBGN1.01657
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.21143
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14098
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03485
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02789
ДСК АлтернативаBGN1.03893

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN67,274,582.14
ДСК Евро АктивEUR10,836,308.72
ДСК БалансBGN13,976,245.65
ДСК ИмотиBGN811,262.97
ДСК РастежBGN22,403,157.08
ДСК Глобални компанииBGN8,868,472.70
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN7,066,806.67
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,691,007.57
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN52,152,385.17
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR6,650,507.76
ДСК АлтернативаBGN8,838,529.49
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт0.65%0.78%
ДСК Евро Актив0.71%0.85%
ДСК Баланс9.22%19.91%
ДСК Имоти2.08%5.58%
ДСК Растеж12.29%34.68%
ДСК Глобални компании1.66% n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.03%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.01%0.04%
ДСК Алтернатива0.01%0.05%
Стандартно отклонение на фондовете към 24.07.2017
ДСК Стандарт0.792%
ДСК Евро Актив0.837%
ДСК Баланс3.623%
ДСК Имоти1.924%
ДСК Растеж5.541%
ДСК Фонд на паричния пазар0.003%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.005%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи