Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Имоти
ДСК Фонд на Паричния Пазар
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариДСК Стандарт
Цена на 1 дял за 17.10.2017
Нетна стойност на активите на дял (НСАД) 1.61216
Емисионна стойност / цена / на дял Цена за обратно изкупуване на дял
Еднократни поръчки Поръчка по инвестиционен план  
1.61297 1.61256 1.61055 

Включени в цената разходи :

0.050% от НСАД

Включени в цената разходи :

0.025% от НСАД

Включени в цената разходи :

0.100% от НСАД

Цените са валидни за поръчки, приети на 16.10.2017

Минимална стойност на една поръчка 100 BGN. Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор или на *2375 на цени, съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 17.10.2017
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61216
ДСК Евро АктивEUR1.24059
ДСК БалансBGN1.42669
ДСК ИмотиBGN0.91153
ДСК РастежBGN1.03666
ДСК Глобални компанииBGN1.04273
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23015
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17171
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03489
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02798
ДСК АлтернативаBGN1.03898

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN68,867,527.26
ДСК Евро АктивEUR11,596,877.41
ДСК БалансBGN14,409,518.57
ДСК ИмотиBGN824,975.80
ДСК РастежBGN22,085,292.32
ДСК Глобални компанииBGN8,431,168.66
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN7,144,816.17
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,792,670.55
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN54,863,180.25
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR6,238,060.51
ДСК АлтернативаBGN8,744,040.58
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт0.69%0.51%
ДСК Евро Актив0.77%0.62%
ДСК Баланс2.38%15.57%
ДСК Имоти-0.86%3.63%
ДСК Растеж0.95%23.21%
ДСК Глобални компании2.98% n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.03%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.02%0.03%
ДСК Алтернатива0.01%0.03%
Стандартно отклонение на фондовете към 16.10.2017
ДСК Стандарт0.643%
ДСК Евро Актив0.686%
ДСК Баланс4.057%
ДСК Имоти2.071%
ДСК Растеж5.714%
ДСК Фонд на паричния пазар0.004%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.004%
ДСК Алтернатива0.004%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи