Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2Уникалност на продукта

Финансовият продукт Договорен Фонд “ДСК Растеж” осигурява на инвеститорите максимална ликвидност. (Искам да знам повече ...)

Инвестиционна стратегия и политика

Основни инвестиционни цели на "ДСК Растеж" са нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда. (Искам да знам повече ...)

Профил на типичния инвеститор

Финансовият продукт “ДСК Растеж” е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които са готови да поемат по-голям инвестиционен риск, търсят инвестиция, която може да донесе възможно най-висок доход и са готови да инвестират парични средства в средно и дългосрочен план. (Искам да знам повече ...)

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на “ДСК Растеж” е свързана с Транзакционни разходи и Оперативни разходи. (Искам да знам повече ...)

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Растеж” по една сделка е 100 лева. Препоръчителната сума за инвестиране е над 500 лева. (Искам да знам повече ...)

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа. (Искам да знам повече ...)

Условия за покупка на дялове

Договорен Фонд “ДСК Растеж” издава (продава) само цели дялове. (Искам да знам повече ...)

Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Растеж” обратно изкупува само цели дялове. (Искам да знам повече...)

 

 

 20.09.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62268
ДСК Евро АктивEUR1.24859
ДСК БалансBGN1.24527
ДСК ИмотиBGN0.88648
ДСК РастежBGN0.90100
ДСК Глобални компанииBGN0.96592
ДСК ДинамикаBGN0.97341
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23736
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.16954
ДСК Алтернатива 1BGN1.03516
ДСК Алтернатива 2EUR1.02840
ДСК АлтернативаBGN1.03933

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN66,321,240.92
ДСК Евро АктивEUR11,315,507.03
ДСК БалансBGN12,322,219.98
ДСК ИмотиBGN688,208.56
ДСК РастежBGN16,954,501.95
ДСК Глобални компанииBGN6,319,145.62
ДСК ДинамикаBGN2,904,718.66
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,365,073.00
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,162,902.86
ДСК Алтернатива 1BGN43,036,037.95
ДСК Алтернатива 2EUR7,860,642.78
ДСК АлтернативаBGN9,671,426.26

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи