Начало         English   Фондове в облигации

Краткосрочни фондове в облигации – ДСК Алтернатива 1, ДСК Алтернатива 2 и ДСК Алтернатива

Тези фондове могат да инвестират активите при прилагане на консервативна стратегия с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете при малки флуктуации. При управлението на инвестициите могат да се използват основно банкови депозити и висококачествени дългови ценни книжа.

Нискорискови фондове в облигации – ДСК Стандарт, ДСК Евро Актив

Основните цели на тези фондове са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност за инвеститорите. Фондовете инвестират преимуществено в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

 27.05.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.55518
ДСК Евро АктивEUR1.19467
ДСК БалансBGN1.11337
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.80715
ДСК РастежBGN0.77217
ДСК Глобални компанииBGN0.87570
ДСК ДинамикаBGN0.88357
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.18061
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.06732
ДСК Алтернатива 1BGN1.02121
ДСК Алтернатива 2EUR1.01664
ДСК АлтернативаBGN1.02613

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN58,313,372.07
ДСК Евро АктивEUR10,196,633.99
ДСК БалансBGN10,138,945.98
ДСК Глобални защитни компанииBGN621,976.35
ДСК РастежBGN12,180,633.05
ДСК Глобални компанииBGN4,657,531.83
ДСК ДинамикаBGN2,260,667.21
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN5,721,136.89
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,443,168.69
ДСК Алтернатива 1BGN30,931,593.71
ДСК Алтернатива 2EUR4,660,540.31
ДСК АлтернативаBGN6,379,356.97

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи