Начало         English   Промяна в обработката на поръчки за обратно изкупуване на дялове

"ДСК Управление на активи" АД информира инвеститорите в управляваните от дружеството договорни фондове, че от 10 декември 2018 г. променя начина на обработване на поръчките за обратно изкупуване на дялове и изплащане на средствата на инвеститорите от тези сделки.
Промяната е свързана с това, че вместо досегашното изплащане на пълния размер на сделката за обратно изкупуване на два пъти (една част в деня на приемане на поръчката на инвеститора и остатък на следващия работен ден), Дружеството ще изплаща пълния размер на сделката с един превод по сметката на инвеститора, но след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

 18.01.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.59645
ДСК Евро АктивEUR1.22798
ДСК БалансBGN1.27926
ДСК ИмотиBGN0.89235
ДСК РастежBGN0.89595
ДСК Глобални компанииBGN0.92495
ДСК ДинамикаBGN0.98464
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.17942
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.11410
ДСК Алтернатива 1BGN1.03509
ДСК Алтернатива 2EUR1.02824
ДСК АлтернативаBGN1.03925

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN59,539,729.63
ДСК Евро АктивEUR11,316,601.29
ДСК БалансBGN12,649,258.63
ДСК ИмотиBGN681,317.26
ДСК РастежBGN16,868,050.50
ДСК Глобални компанииBGN7,356,227.40
ДСК ДинамикаBGN2,328,437.19
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,088,185.42
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN4,953,376.45
ДСК Алтернатива 1BGN47,781,107.98
ДСК Алтернатива 2EUR8,123,154.42
ДСК АлтернативаBGN9,925,654.42

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи