Начало         English   Промяна в обработката на поръчки за обратно изкупуване на дялове

"ДСК Управление на активи" АД информира инвеститорите в управляваните от дружеството договорни фондове, че от 10 декември 2018 г. променя начина на обработване на поръчките за обратно изкупуване на дялове и изплащане на средствата на инвеститорите от тези сделки.
Промяната е свързана с това, че вместо досегашното изплащане на пълния размер на сделката за обратно изкупуване на два пъти (една част в деня на приемане на поръчката на инвеститора и остатък на следващия работен ден), Дружеството ще изплаща пълния размер на сделката с един превод по сметката на инвеститора, но след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

 21.03.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60524
ДСК Евро АктивEUR1.23539
ДСК БалансBGN1.27900
ДСК ИмотиBGN0.88853
ДСК РастежBGN0.91940
ДСК Глобални компанииBGN0.96873
ДСК ДинамикаBGN0.98706
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.20998
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14004
ДСК Алтернатива 1BGN1.03512
ДСК Алтернатива 2EUR1.02830
ДСК АлтернативаBGN1.03931

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN59,080,815.48
ДСК Евро АктивEUR11,007,106.17
ДСК БалансBGN12,680,225.87
ДСК ИмотиBGN666,803.75
ДСК РастежBGN17,312,526.00
ДСК Глобални компанииBGN7,563,975.85
ДСК ДинамикаBGN2,507,695.76
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,225,599.69
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,066,563.17
ДСК Алтернатива 1BGN49,572,722.96
ДСК Алтернатива 2EUR7,685,185.53
ДСК АлтернативаBGN10,079,241.41

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи