Начало         English   Доходност въз основа на НСАД
Фонд
За период отдо
 Изчисли 
Инвеститорът изчислява доходност за зададен от него период.Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
Проспектът и правилата на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове са достъпни за публиката на тази Интернет страница.

 18.10.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62352
ДСК Евро АктивEUR1.24923
ДСК БалансBGN1.22807
ДСК ИмотиBGN0.88014
ДСК РастежBGN0.88728
ДСК Глобални компанииBGN0.95448
ДСК ДинамикаBGN0.96436
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.24124
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17511
ДСК Алтернатива 1BGN1.03517
ДСК Алтернатива 2EUR1.02842
ДСК АлтернативаBGN1.03933

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN67,460,282.82
ДСК Евро АктивEUR11,258,379.73
ДСК БалансBGN12,106,972.21
ДСК ИмотиBGN683,312.42
ДСК РастежBGN16,647,351.86
ДСК Глобални компанииBGN6,006,438.26
ДСК ДинамикаBGN2,723,743.62
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,385,981.36
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,187,483.92
ДСК Алтернатива 1BGN42,624,318.29
ДСК Алтернатива 2EUR7,721,941.63
ДСК АлтернативаBGN9,504,412.13

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи